คู่มือการติดตั้ง X-Booster

วิธีการติดตั้ง
1. ให้ copy folder ที่ชื่อ  MQL4 กับ templates จากไฟล์ที่ส่ง email ให้ ไปวางไว้ใน MT4 

2. วางไว้้ใน MT4 โดยเข้าผ่าน MT4 ที่เมนูบาร์  File > Open Data folder 

3. แล้ววางทับลงในนั้นได้เลย


การเรียกใช้งาน
หลังจากติดตั้งแล้วให้ปิด เปิด MT4 ใหม่
ให้เรียกใช้งานผ่าน templates ตรงไอคอน  แล้วเลือก X-Booster

การตั้งค่าล้อตให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ไอคอนอยู่ตรงมุมบนขวาของกราฟ 

จะมีหน้าต่างให้กรอกค่า

Target = กำไรที่ต้องการให้ EA ปิดออเดอร์ทั้งหมด มีหน่วยเป็นจำนวนเงิน
Lots = ​ขนาดของคำสั่งที่ใช้เปิดในแต่ละออเดอร์
MaxOrder = จำนวนของคำสั่งที่ต้องการให้เปิดสูงสุด (นับแยกฝั่งกัน เช่น 80 คือ buy 80 sell 80)
Speed = คือความเร็วในการเปิดออเดอร์เลขยิ่งน้อยยิ่งเปิดออเดอร์ไวเปิดบ่อย แนะนำให้ใช้ค่าในช่วง 7-100

 

- ​แนะนำการใช้งานที่ H1 ควบคู่กับ X-River ที่มีให้บนกราฟเป็นจุดสังเกตุสภาวะแนวโน้มของตลาด
- สามารถใช้งานได้ทุกค่าเงินแต่ควรทำการ optimize หาค่า speed ที่เหมาะสมกับค่าเงินนั้นๆก่อนใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานระบบคู่กับ X-River 
X-River ตัดเส้นสีเหลืองขึ้น

X-River ตัดเส้นสีเหลืองขึ้น แสดงว่ากราฟอาจจะเป็นขาขึ้น เราจะปรับ x booster ให้เปิดแต่ buy เพื่อเทรดในตลาดขาขึ้น

เปิดหน้าต่างการตั้งค่าแล้วสลับมาที่หัวข้อ Common ตรง positions ปรับเป็น Only Long

X-Booster จะหาจังหวะเทรดฝั่ง buy 

​เราจะรันไปเรื่อยๆจนจบตลาดขาขึ้นคือ ราคาเริ่มทะลุกลับมาอีกฝั่งของ x-river หรือ x-river เริ่มมีการตัดเส้นเหลืองกลับลงมาตามภาพ