วันอาทิตย์, กันยายน 27, 2020
หน้าแรก เทรด Forex เทคนิคกราฟ Forex กราฟแท่งเทียน (Candle Stick)

กราฟแท่งเทียน (Candle Stick)

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick ชาวญี่ปุ่นได้พัฒนากราฟรูปแบบนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1600  เพื่อนำมาใช้ คาดคะเนราคาพืชผลทางการเกษตร ต่อมา ในช่วง ค.ศ. 1850  ถูกเผยแพร่ไปสู่ชาวตะวันตก โดย นาย Steve Nison ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Japanese Candlestick Charting Techniques”

กราฟแท่งเทียนได้ให้ภาพของ ดีมานด์ซัพพลายไว้อย่างชัดเจน โดย จะแสดงราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

ส่วนประกอบของแท่งเทียน

แท่งเทียน จะประกอบไปด้วย  ราคาเปิด (Open ) , ราคาปิด (Close) ในส่วนของ body ตัวแท่งเทียน  , ราคาสูงสุด (High) และ ราคาต่ำสุด (Low) ในส่วนของ shadow หรือ ใส้เทียน
แท่งเทียน

แท่งเทียนบอกอะไรเราบ้าง

หากเราให้แท่งเทียนนี้มีค่าเท่ากับ 1 วัน แท่งเทียนนี้บอกให้เรารู้ว่า ในวันนั้น ราคาเปิดเท่าไหร่  ราคาต่ำสุด สูงสุด อยู่ที่เท่าไหร่ เมื่อจบวันปิดเท่าไหร่

GreenCandle
การที่แท่งเทียน มีราคาปิด สูงกว่าราคาเปิด แสดงว่ามีแรงซื้อมากกว่า

รูบแบบของแท่งเทียน

แท่งเทียนที่มีรูปร่างแตกต่างกัน สามารถบอกความหมายของการซื้อขายที่เกิดขึ้นได้
candlestick
1. ขึ้น ทำราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดและปิดใกล้กับราคาสูงสุด
2. ลง ทำราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดและปิดใกล้กับราคาต่ำสุด
3. ขึ้นแรง เพราะทำราคาปิดเท่าราคาสูงสุด แสดงว่ามีแรงซื้อมาก
4. ลงแรง เพราะทำราคาปิดที่ราคาต่ำสุด แสดงว่ามีแรงขายมาก
5. พยายามจะกลับตัวขึ้นไม่ยอมลง สังเกตุได้จาก มีการทำราคาตำสุดลงมามากในแท่งนั้นแต่ก็พยายามปิดใกล้ราคาสูงสุดหรือสูงกว่าครึ่งแท่งเทียน จึงทำให้เกิดใส้ยาว ออกมาเป็นหาง แท่งเทียนลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่กราฟมีการลงมา และพยายามจะกลับตัวขึ้น
6. พยายามขึ้น แต่หมดแรง สังเกตุได้จาก มีการทำราคาสูงสุด แต่ไม่สามารถปิดใกล้ราคาสูงสุดได้ โดยปิดต่ำลงมามากกว่าครึ่งของแท่งเทียน จึงเกิดเป็นใส้ยาวอยู่ด้านบน แท่งเทียนลักษณะนี้ จะพบได้บ่อยในกราฟที่เป็นขาขึ้น และกำลังหมดแรงไม่สามารถขึ้นไปต่อได้
7. เกิดความลังเล แรงซื้อขายที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกชัดเจน ว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเป็นฝ่ายชนะ โดยมีเนื้อแท่งเทียนอยู่ตรงกลางแท่ง ใส้บนใส้ล่างมีความยาวพอกัน

เพียงแค่แท่งเทียนก็สามารถบอกให้เราเข้าใจถึงอารมณ์การซื้อขายที่เกิดขึ้นได้ หากทำความเข้าใจและฝึกสังเกตุพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของแท่งเทียน ให้เข้าใจ
จากจุดพื้นฐานเล็กๆนี้ก็สามารทำกำไรได้ดีเลย

หากชอบบทความนี้ ช่วยกด Like กด Share เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ครับ

ช่องการติดต่อ

114,624แฟนคลับชอบ
408ผู้ติดตามติดตาม

บทความล่าสุด