Simple Moving Average เป็นรูปแบบของ Moving Average รูปแบบหนึ่งที่เหมาะในการใช้หา แนวรับ-แนวต้าน (Support – Resistance) เนื่องจาก Simple Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ให้ความสำคัญในแต่ละวันเท่าๆกัน จึงทำให้ Simple Moving Average ค่อนข้างไม่แกว่งตัวตามราคาปัจจุบัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยนี้ค่อนข้างนิ่ง ไม่ไหวตัวตามราคาปัจจุบันมากนัก

โดยจะมีสูตรคำนวณ Simple Moving Average ดังนี้

SMA = ผลรวมของราคาปิด, จุดสูงสุด, จุดต่ำสุด/ช่วงเวลาที่ต้องการ

 

 

ตัวอย่าง การคำนวน Simple Moving Average

ในตัวอย่างจะนำเอาแค่ราคาปิดมาคำนวณเพียงอย่างเดียว เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการคำนวณ แต่ในสูตรการคำนวณจริงจะนำ จุดสูงสุด, จุดต่ำสุดมาคำนวณด้วย

โดยใช้ข้อมูลวันที่ 1-3 มกราคา 2560 (ข้อมูลสมมุติ)
วันที่ 1 มกราคา 2560 มีราคาปิดเท่ากับ 12
วันที่ 2 มกราคา 2560 มีราคาปิดเท่ากับ 17
วันที่ 3 มกราคา 2560 มีราคาปิดเท่ากับ 13
สูตรคำนวณ SMA = 12+17+13/3
SMA = 14

ดังนั้น SMA(3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14

บทความก่อนหน้านี้เข้าใจ Forex ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement
บทความถัดไปเคล็ด(ไม่)ลับ เทคนิคการทำกำไร Forex ด้วย RSI