1. วัน (กรอบสีม่วง)

วันที่ข่าวออก สามารถดูล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์ ไม่ใช่เพียงแค่ดูข่าว Forex วันนี้ เท่านั้น

2. เวลา (กรอบสีส้ม)

ช่วงเวลาที่ข่าวออก สามารถตั้งแบบ 24 ชั่วโมงได้ หรือแบบ 12AM 12PM ก็ได้

3. Currency สกุลเงิน (กรอบสีน้ำเงิน)

สกุลเงินที่มีข่าว

4. Impact ความรุนแรงของข่าว (กรอบสีดำ)

ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสกุลเงิน มีอยู่ 3 ระดับสังเกตได้จากสีของรูป ได้แก่

  1. สีเหลือง Low Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินน้อย
  2. สีส้ม Medium Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินปานกลาง
  3. สีแดง High Impact มีผลกระทบต่อสกุลเงินรุนแรง

สีเทา หมายถึงธนาคารหลักของสกุลเงินนั้นหยุดทำการอาจส่งให้คู๋เงินที่มีสกุลเงินนั้นๆ ไม่ค่อยขยับหรือราคาจะค่อนข้างนิ่ง

หากข่าวนั้นมีผลกระทบต่อสกุลเงินนั้นระดับปานกลางหรือระดับรุนแรง จะส่งผลให้คู่เงินที่มีสกุลเงินนั้นจะมีการแกว่างตัวอย่างรุนแรง

5. หัวข้อข่าว (กรอบสีเหลือง)

ชื่อของข่าวนั้นๆ

6. Detail รายละเอียดข่าว (กรอบสีเขียว)

คุณสามารถอ่านรายละเอียดข่าวตรงนี้ได้หากคุณต้องการวิเคราะห์ด้วยข่าว สามารถอ่านเนื้อหาของข่าวนี้ได้

7. Actual ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง (กรอบสีแดง)

ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงจากการประกาศข่าว ตัวเลขนี้จะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ ต้องประกาศข่าวออกมาแล้วเท่านั้นถึงจะแสดงตัวเลขนี้ได้

8. Forecast ตัวเลขประมาณการของสถาบันการเงิน (กรอบสีน้ำตาล)

ตัวเลขที่สถานบันการเงินคาดการณ์ขึ้นมา ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ โดยส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันกับค่า Actual

9. Previous ตัวเลขของการประกาศรอบที่แล้ว (กรอบสีฟ้า)

ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในครั้งทื่แล้ว

10. Graph กราฟ (กรอบสีชมพู)

คุณสามารถวิเคราะห์ตัวเลขคร่าวๆจากกราฟได้

 

บทความก่อนหน้านี้5 นาทีกับวิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม Forex จากแนวรับ-แนวต้าน
บทความถัดไปอย่ามองข้ามความรู้พื้นฐานเรื่อง Stop Loss