วันอาทิตย์, มกราคม 17, 2021
หน้าแรก เทรด Forex Forex เบื้องต้น วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญช่วยการเทรด Forex ตามข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญช่วยการเทรด Forex ตามข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครที่กำลังศึกษาการเทรด Forex ตามข่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการศึกษาเศรษฐกิจภาพรวมของแต่ละประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาในตลาด Forex นั่นเอง ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่า ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเทรด Forex ตามข่าว ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

  1. Non-Farm Payrolls

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls : NFP) เป็นการรายงานตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมกลุ่มลูกจ้างในภาคการเกษตร เรียกได้ว่า NFP เป็นข่าวที่แรงที่สุดสามารถกระชากราคาขึ้นลงในตลาด Forex ได้เป็นอย่างดี การรายงาน NFP จะรายงานข่าวในวันศุกร์แรกของเดือน 

  1. อัตราดอกเบี้ย 

ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาด Forex มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ก็คือ อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) โดยเฉพาะในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Open Market Committee : FOMC) ที่เหล่าเทรดเดอร์ให้ความสนใจมากที่สุด เพราะจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ค่าเงิน USD จะแข็งค่าขึ้น และหากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่าเงิน USD จะอ่อนค่าลงนั่นเอง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับภาพรวมเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สำหรับธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ก็ใช้หลักการเดียวกันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเอง 

  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) จะเป็นตัวชี้วัดที่กว้างที่สุด เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงตัวเลข GDP เป็นการบอกถึงอัตราการเจริญเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง และยังเกี่ยวพันถึงอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย ในการวิเคราะห์ GDP ต้องดูว่า หากตัวเลขของ GDP เพิ่มขึ้น ค่าเงินของแต่ละประเทศก็จะแข็งค่าตามไปด้วย และถ้าหาก GDP ลดลง ค่าเงินก็จะอ่อนค่าลงนั่นเอง 

  1. อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกามีการประกาศ NFP ออกมา เพื่อแสดงถึงอัตราการว่างงานภายในประเทศ ซึ่งอัตราการว่างงานเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นกำลังอ่อนแอ หรือขยายตัว ถ้าหากตัวเลขการว่างงานมีอัตราที่สูง แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังอ่อนแอ ส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง แต่ถ้าหากตัวเลขการว่างงานน้อย แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัว ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ไม่เพียงแค่อัตราการว่างงานเท่านั้นที่เราควรติดตาม ยังรวมถึงข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานอื่น ๆ เช่น อัตราการจ้างงาน และรายได้ของแรงงาน เป็นต้น 

 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลอย่างมากต่อตลาด Forex ซึ่งไม่เพียงแค่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่เราควรติดตาม เราควรติดตามข่าวสารในประเทศที่เราเลือกใช้เป็นสกุลเงินในการเทรดเพื่อให้การเทรด Forex มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 

ช่องการติดต่อ

116,975แฟนคลับชอบ
408ผู้ติดตามติดตาม

บทความล่าสุด