Exponential Moving Average เป็นรูปแบบของ Moving Average รูปแบบหนึ่งที่เหมาะในการใช้หาสัญญาณในการซื้อ-ขาย เนื่องจาก Exponential Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีสูตรการคำนวณด้วยการให้ความสำคัญกับราคาช่วงแรกๆน้อยและให้ความสำคัญกับราคาช่วงหลังๆมาก จึงทำให้ Exponential Moving Average ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวตามราคาปัจจุบัน ทำให้ Exponential Moving Average เหมาะที่จะหาสัญญาณในการซื้อขาย

หลายคนในตลาด Forex อาจจะชอบเรียกว่าชื่อย่อของ Exponential Moving Average ว่า EMA

โดยจะมีสูตรคำนวณ EMA ดังนี้

EMA = [(ค่าราคาปิด – ค่า EMA ในวันที่ผ่านมา) *ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha) + ค่า EMA ในวันที่ผ่านมา]
ค่าถ่วงน้ำหนัก(Alpha) = 2/ช่วงเวลาที่กำหนด+1

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างจะนำเอาเพียงแค่ราคาปิดมาคำนวณเพียงอย่างเดียว เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการคำนวณ แต่สูตรจริงจะนำ จุดสูงสุด, จุดต่ำสุดมาคำนวณด้วย
กำหนดให้ EMA ในวันที่ผ่านมามีค่าเท่ากับ 11
ค่าน้ำหนัก(Alpha) = 2/3+1
ค่าน้ำหนัก(Alpha) = 0.5
โดยใช้ข้อมูลวันที่ 1-3 มกราคา 2560 (ข้อมูลสมมุติ)

วันที่ 1 มกราคา 2560 มีราคาปิดเท่ากับ 12
EMA = [(12-11)*0.5 + 11]
EMA = 11.5

วันที่ 2 มกราคา 2560 มีราคาปิดเท่ากับ 17
EMA = [(17-11.5)*0.5 + 11.5]
EMA = 14.25

วันที่ 3 มกราคา 2560 มีราคาปิดเท่ากับ 13
EMA = [(12-14.25)*0.5 + 14.25]
EMA = 13.13

ดังนั้น EMA(3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.13

บทความก่อนหน้านี้เคล็ดลับการทำกำไรโดยทั่วไปของ MACD
บทความถัดไปSimple Moving Average (SMA) รูปแบบการทำกำไรที่คุณควรรู้จัก