กราฟแท่งเทียนจะบอกราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาเปิดรวมทั้งราคาปิด

 ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแล้วกราฟแท่งเทียนก็จะถูกวาดขึ้น(ปกติจะเป็ นสีขาว)
 ถ้าราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดกราฟแท่งเทียนก็จะถูกวาดขึ้น(ปกติเป็ นสีด า)
 สิ่งที่ถูกวาดหรือว่าที่เติมสีลงไปนั้นเรียกว่าตัวแท่งเทียน หรือว่า body
 เส้นบาง ๆ ที่ทะลุขึ้นข้างบนหรือข้างล่างของตัว body แสดงให้เห็นราคาต่ำสูงเป็นไส้เทียน
 ที่จุดสูงสุดของไส้เทียนเรียกว่า “high”
 ที่จุดต่ำสุดของไส้เทียนเรียกว่า “low”

บทความก่อนหน้านี้นักเทรดมือใหม่เคยสงสัยไหม ว่าตลาด Forex เค้าเทรดกันอย่างไร
บทความถัดไปSpinning Tops แท่งเทียนพื้นฐานที่คุณต้องรู้จัก