Forex พื้นฐานการดูแนวรับ – แนวต้าน ของกราฟ

หลายท่านที่กำลังเริ่มศึกษา Forex อาจมุ่งเน้นไปที่วิธีการทำกำไร เทคนิคการทำกำไร จนลืมนึกถึงพื้นฐาน Forex สิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่อง  แนวรับ – แนวต้าน ” ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแนวรับแนวต้าน นั้นเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆ และยังสามารถนำความรู้เรื่องแนวรับ-แนวต้านไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆอย่างเช่น การลากเทรนไลน์ Fibonacci เป็นต้น

 

พื้นฐานการดูแนวรับ – แนวต้าน ของกราฟ

 

 

แนวรับ (Support)

แนวรับ (Support) คือ จุดที่ราคามาถึงแล้วมีการกลับตัวตรงบริเวณนั้นหรือราคาผ่านบริเวณนั้นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 จุด

หากต้องอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้าราคาเข้ามาในช่วงแนวรับราคาจะมีการอ่อนแรงลง เนื่องจากมีแรงขายลดลงแล้วก็มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะแรงขาย แต่ถ้าแรงซื้อไม่สามารถเอาชนะแรงขาย จะส่งผลให้ราคาอาจจะทะลุแนวรับ

แนวรับ ทำหน้าที่รับราคาเอาไว้เพื่อไม่ให้ราคาตกและทำให้ราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิมแต่เมื่อไหร่ที่แนวรับ รับราคาไว้ไม่อยู่นั้นอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม

 


 

 

แนวต้าน (Resistance)

แนวต้าน (Resistance) คือ จุดที่ราคามาถึงแล้วมีการกลับตัวตรงบริเวณนั้นหรือราคาผ่านบริเวณนั้นไปไม่ได้อย่างน้อย 2 จุด

หากอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้าราคาเข้ามาในช่วงแนวต้านราคาจะมีการอ่อนแรงลง เนื่องจากมีแรงซื้อลดลงแล้วก็มีแรงขายเพิ่มขึ้นเพื่อเอาชนะแรงซื้อ แต่ถ้าแรงขายไม่สามารถเอาชนะแรงซื้อ จะส่งผลให้ราคาอาจจะทะลุแนวต้าน

แนวต้าน ทำหน้าที่ต้านไว้เพื่อไม่ให้ราคาขึ้นและทำให้ราคาเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม แต่เมื่อไหร่ที่แนวต้าน ต้านราคาไว้ไม่อยู่นั้นอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม

 


 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •