ปฏิทินข่าว สำหรับเทรด Forex วันที่ 23 พฤศจิกายน 2018

คุณสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสกุลเงินทั่วโลกได้ที่ investing.com และ forexfactory.com
เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อค่าเงินในขณะนั้น

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •