Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

Moving Average (MA) หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  เกิดจากการคำนวณ หาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นที่ผ่านมาในช่วงเวลาต่างๆ โดยเมื่อราคาของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ อาจจะคำนวณจาก ราคา ปิด เปิด สูงสุด ต่ำสุด มาคำนวณด้วยก็ได้ แล้วแต่โมเดล รูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยนั้นๆ สรุปง่ายๆ

Read more

MACD

คือเส้นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา 2 เส้นสร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาในการคำนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวนวันที่นำมาหาค่าเฉลี่ย ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ  12  และ 26 สูตรคำนวณ

Read more

Bollinger bands

Bollinger Bands จะเป็นกลุ่มเส้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Moving Averageแต่จะมี Envelope ที่ถูก Plot ไว้ด้านบนและด้านล่าง โดยใช้เส้นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดย Plot ไว้เหนือและใต้เส้น Moving Average (ค่า Default จะเป็น 20 นะครับ)

Read more

stochastic oscillator

เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากสำหรับตลาดที่แกว่งตัวแบบ Sidewayโดยเฉพาะนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนที่ชอบซื้อขายอย่างรวดเร็ว มีพื้นฐานมาจากข้อสังเกตที่ว่า ขณะที่ราคากำลังสูงขึ้นนั้น ราคาปิดจะมีแนวโน้มขยับสูงเข้าไปหาจุดสูงสุด High หรือกรอบบนของราคามากขึ้น แต่ในช่วงที่ราคาลดต่ำลงนั้น ราคาปิดก็จะลงมาใกล้กับจุดต่ำสุด Low หรือกรอบล่างของราคามากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงใช้การวัดสัดส่วนของราคาปิดที่ขึ้นมาสูงกว่า Low ต่อช่วงกว้างของราคาทั้งหมดจาก High ถึง Low ในช่วงเวลา N period

Read more

RSI

RSI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคา สำหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะการซื้อมากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมากเกินไป (OVERSOLD) ซึ่ง RSI นี้จะวิ่งอยู่ระหว่าง 0 – 100 โดยใช้ระดับเหนือ 70% บอกภาวะ OVERBOUGHT หรือซื้อมากเกินไป มีโอกาศที่ราคาจะปรับตัวลงมา และระดับต่ำกว่า 30%

Read more